Preiļu Galvenā Bibliotēka

Lapa ir izstrādes stadijā. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Jūlijs 2020

P O T C P S Sv
  0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Apmeklētāji
Šodien: 445

Kopējais skaits: 417114

Izstāde "Horvātija - ES prezidējošā valsts"
 

Eiropas Savienības informācijas punktā (ESIP) 

līdz 30. jūnijam skatāma tematiska izstāde

"Horvātija - ES prezidējošā valsts"

29.02.2020


Tematiskā izstāde "ANO Konvencijai par bērna tiesībām 30 gadi"

Preiļu GB 2. stāvā, ESIP nodaļā skatāma tematiska izstāde
"ANO Konvencijai par bērna tiesībām 30 gadi"

Konvenciju par bērna tiesībām pieņēma Ģenerālā Asambleja 1989. gada 20. novembrī kā vienu no svarīgākajiem starptautisko tiesību aktiem bērnu pamattiesību un brīvību aizsardzības nodrošināšanai.Latvija šai konvencijai pievienojās 1991. gada 4. septembrī.Tā nosaka būtiskākos nosacījumus, kas katrai valstij – Konvencijas dalībniecei, jāņem vērā, veidojot valsts politiku.

07.11.2019


Atvērts literāro darbu krājums “PREIĻI UN ES. 15 gadi Eiropas Savienībā”

21. septembrī, Dzejas dienās, Preiļu Galvenajā bibliotēkā tika atklāts literāro darbu krājums “PREIĻI UN ES. 15 gadi Eiropas Savienībā”.
Lai rosinātu interesi  un izpratni par Eiropas Savienības nozīmi mūsu dzīvē un Preiļu kultūrvides un infrastruktūras attīstībā un aicinātu caur literāriem darbiem paust personisko attieksmi pret Preiļu novadā notiekošajiem procesiem, Preiļu Galvenā bibliotēka bija izsludinājusi literāro darbu konkursu “PREIĻI UN ES. 15 gadi Eiropas Savienībā”.
15 autori konkursam iesniedza 28 darbus, bet saskaņā ar žūrijas vērtējumu grāmatā tika iekļauti 12 autoru 22 darbi. Krājumā lasāma Lauras Kampānes, Lidijas Ulivanovas, Valērija Jefremova, Anitas Určas, Annas Dzidras Bernānes, Rasmas Zariņas, Janas Skrivļas-Čeveres. Nikolaja Kovaļova, Lauras Grigules, Anitas Betleres, Otīlijas Kromānes un Andras Gaigalas dzeja un esejas. Literāros darbus ilustrēja Preiļu mūzikas un mākslas skolas audzēkne Zane Rizga. Konkursa speciālbalvu par dabas, kultūrvides un sociālo izmaiņu akcentēšanu Preiļos pēdējo 15 gadu laikā saņēma Andra Gaigala. Atvēršanas pasākumā autori iepazīstināja ar sevi un lasīja savus darbus. Par muzikālo noskaņu rūpējās Alberts Vucāns, savas kompozīcijas izpildīja Aleksandrs Kalinovs.
Krājumā apkopotie autori darbos atklāj savu īpatno redzējumu par Preiļiem un dzimto pusi, bet krājums veido kopainu un atklāj mūsu šābrīža sajūtas un redzējumu par Preiļiem. Galvenie dzejas motīvi ir mīlestība pret Preiļiem un dzimto pusi, gaišas bērnības atmiņas un piederība tagadnes mirkļiem, Preiļu parks, kas rosina sapņot un iztēloties senatnes ainas, kā Preiļu pils izskatījās toreiz, un arī kā mūsdienas izskatītos tālaika acīm. Autori vārsmās pievēršas Preiļu straujajai šābrīža attīstībai. Mēs esam Eiropas daļa, taču, lai cik tālu mēs būtu aizceļojuši pasaulē, visi ceļi mūs tik un tā ved atpakaļ uz Preiļiem.
Grāmata nav komerciāls produkts un ikvienam interesantam ir pieejama Preiļu Galvenajā bibliotēkā. Literāro darbu konkurss tika rīkots projektā Tīkla Europe Direct informācijas centru uzturētājstruktūru atlase 2018.–2020. gadam, pamatojoties uz 2018. gada 9. janvāra Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā un Rēzeknes novada pašvaldības noslēgto partnerības pamatlīgumu Nr. COMM/RIG/ED/2018-2020/Rezekne.

Inese Šņepste,
Preiļu Galvenās bibliotēkas vadītājas vietniece 

FOTOGALERIJA


27.09.2019


Aizritējusi Latgales reģiona bibliotēku darbinieku konference

20. septembrī Preiļu Galvenajā bibliotēkā norisinājās Latgales reģiona bibliotēku darbinieku konference “Bibliotēka – vieta, kur gribas atgriezties”.
Preiļu Galvenās bibliotēkas vadītāja Ilona Skorodihina klātesošos informēja par EDIC Austrumlatgalē kontaktpunkta Preiļos aktuālajiem darba virzieniem un prezentēja literāro darbu krājumu “PREIĻI UN ES. 15 gadi Eiropas Savienībā”. Latvijas Bibliotekāru biedrības valdes priekšsēdētāja Māra Jēkabsone ziņoja par gaidāmajām izmaiņām Latvijas bibliotekāru ētikas kodeksā. Tālivaldis Langenfelds ar lekciju “Vizuālā informācija – harmoniska bibliotēkas interjera sastāvdaļa” mudināja bibliotekārus pievērst uzmanību bibliotēkas interjeram un vizuālajām norādēm un ievērot labas gaumes principus. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas studiju un zinātņu prorektore Angelika Juško-Štekele lekcijā “Ģimenes un gadskārtu tradīcijas Latgalē” norādīja, ka mūsdienās tautas tradīciju pārmantojamību dažkārt vairs nenodrošina ģimenes, bet gan skolotāji un bibliotekāri. Ar Latgales Centrālās bibliotēkas sabiedrisko attiecību veidošanas pieredzi un kampaņām sociālajos tīklos dalījās Jana Konopecka lekcijā “Bibliotēkas popularizēšana sociālajos tīklos: krājums, pakalpojumi, tēla veidošana”. Fizioterapeite Karīna Rubina informēja par kustību lomu bibliotekāra labsajūtas veidošanā un demonstrēja praktiskus vingrinājumus. Biedrības ZINIS valdes priekšsēdētāja Vita Brakovska ar lekciju “Praktiskais radošums manai darba labizjūtai – pamats arī manai profesionālajai izaugsmei” mudināja bibliotekārus atklāt savu unikalitāti un raudzīties uz lietām plašāk, nekā tas ikdienā ierasts.
Konferences noslēgumā bibliotekāri piedalījās radošuma meistarklasēs: Preiļu Galvenās bibliotēkas vecākās bibliotekāres Solvitas Ertas vadībā gatavoja dāvanas pašu rokām, V. Brakovska mācīja atklāt sevī radošumu, J. Konopecka dalījās pieredzē, kā veidot mūsdienīgas afišas un posterus.
Konferencē piedalījās vairāk nekā 80 bibliotēku darbinieki no Preiļu, Riebiņu, Aglonas, Dagdas, Balvu, Līvānu, Rēzeknes, Ludzas, Ciblas Zilupes, Krāslavas, Daugavpils, Vārkavas, Ilūkstes novadiem. Konferenci organizēja Preiļu Galvenā bibliotēka, Preiļu novada dome, EDIC Austrumlatgalē kontaktpunkts Preiļos un atbalstīja Latvijas Bibliotekāru biedrība un Valsts Kultūrkapitāla fonds. 

Inese Šņepste,
Preiļu Galvenās bibliotēkas vadītājas vietniece 

PREZENTĀCIJAS

FOTOGALERIJA30.09.2019


Literāro darbu krājuma "PREIĻI UN ES. 15 gadi Eiropas Savienībā" atvēršana

Literāro darbu krājuma
"PREIĻI UN ES. 15 gadi Eiropas Savienībā"
atvēršana Dzejas dienās
2019. gada 21. septembrī plkst. 13:00.

Tikšanās ar autoriem:
L. Kampāni, L. Ulivanovu, V. Jefremovu, A. Urču, A. Dz. Bernāni, R. Zariņu, J. Skrivļu-Čeveri, N. Kovaļovu, L. Griguli,
A. Gaigalu, A. Betleri, O. Kromāni
un ilustrāciju autori Z. Rizgu.
Muzikālai noskaņai — A. Vucāna un A. Kalinova izpildītās kompozīcijas.

13.09.2019


Tematiskā izstāde "Kvalitatīva izglītība"Bibliotēkas 2. stāva abonementā skatāma tematiska izstāde,
kas veltīta ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem:
Iepazīstam ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus.
4. mērķis Kvalitatīva izglītība13.09.2019


Tematiskā izstāde "Somijas prezidentūra"Eiropas Savienības informācijas punktā
skatāma tematiskā izstāde
"SOMIJAS PREZIDENTŪRA"
13.09.2019


Literāro darbu konkurss

 

Preiļu Galvenā bibliotēka izsludina literāro darbu konkursu 
"PREIĻI UN ES. 15 gadi Eiropas Savienībā"
Darbu iesniegšanas termiņš: 10. jūlijs


NOLIKUMS

11.06.2019


Preiļu Galvenā bibliotēka atbalsta ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus, aktīvi ņemot līdzdalību to izpildē

 

Bibliotēkas 2. stāvā ESIP (Eiropas Savienības informācijas punktā) iespēja iepazīties ar informatīvu materiālu izstādi par to, kā bibliotēka piedalās ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanā.

 

 

07.06.2019


Bibliotēkas 2. stāvā jauna tematiska izstāde “Ilgdzīvošanas pamati” no cikla “Iepazīstam ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus”

 

1.Mērķis – Laba veselība

Turpmāk sekojiet līdzi informācijai, EDIC Austrumlatgalē projekta ietvaros bibliotēkā tiks sagatavotas vēl 16 tematiskas izstādes  visiem 17 ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem.

 

 

03.04.2019


Bibliotēkas 2. stāvā - ESIP skatāma tematiska izstāde “ES Rumānijas prezidentūra”

 

Tajā apkopoti materiāli par Rumāniju kopumā un par tās prioritātēm ES Padomē prezidentūras laikā no 2019. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam.
Rumānijas prezidentūras prioritātes nosaka šāds vadmotīvs: kohēzija – kopēja Eiropas vērtība, kas tiek saprasta kā vienotība, vienlīdzīga attieksme un konverģence.

Prezidentūras programmā uzmanība pievērsta četrām galvenajām prioritātēm:
-  konverģences Eiropa;
-  drošāka Eiropa;
-  Eiropa kā spēcīgs globāls dalībnieks;
-  kopīgu vērtību Eiropa.

Prezidentvalsts Eiropas dienā Sibiu pilsētā arī uzņems samitu, kur tiks noteikta virzība debatēs par Eiropas nākotni. Šī ir pirmā reize, kad Rumānija pilda Padomes rotējošās prezidentvalsts pienākumus.

Vairāk : https://www.romania2019.eu/home/

03.04.2019


ESIP – bibliotēkas 2. stāvā skatāma tematiska izstāde “Bulgārija – ES prezidējošā valsts”

Bulgārija - tā ir rožu ziedu smarža, kas lidinās virs vasaras pļavu plašumiem.
Tās ir jūras viļņu šalkas.
Tie ir bērnu smiekli un senu dziesmu skaņas.
Tās ir pludmales karstās smiltis zem basām kājām.
Tas ir zelta saulrietu brīnišķīgs skats.
Tas ir ielas tirgus troksnis un kņada.
Un tas viss ir – Bulgārijā!

Bulgārija ir maza un valdzinoša ar antīku kultūru, gleznainu skaistumu un viesmīlīgiem cilvēkiem. Tā dibināta 7. gadsimtā un ir viena no vecākajām joprojām eksistējošajām valstīm Eiropā. Izvietota Austrumeiropā, tā aizņem Balkānu pussalas centrālo daļu. Ziemeļus rotā plašas Donavas ielejas, bet rietumos lielākoties ir augstienes un paaugstināti līdzenumi. Austrumos Melnā jūra vilina tūristus visa gada garumā. Atrodoties pašā Centrāleiropas sirdī, Bulgārija ir ideāla vieta, kur atpūsties atvaļinājumā vai brīvdienās dažāda vecuma cilvēkiem.
Bulgārijas ainavas ir daudzveidīgas un pilnas pārsteigumu: Melnās jūras piekrastes bezgalīgo pludmaļu smiltis, mežonīgu kalnu grēdas un zaļi pauguri, auglīgas ielejas un gleznainas aizas, klusas upes un zili ezeri. Bulgārija ir slavena ar savu krāšņo vasaru, rožu plantāciju reibinošo aromātu, augļu dārziem un saules nomazgātajiem vīnogulājiem.
Leģenda stāsta, ka tad kad Dievs radīja pasauli, viņš iedevis nelielu paradīzes daļu bulgāriem, atlīdzinot tiem par centību. Speciālisti pareģo, ka tuvākajos gados Bulgārija kļūs par vispopulārāko tūristu galamērķi Austrumeiropā. Patiešām ir vērts iepazīties ar viesmīlīgajiem Bulgārijas iedzīvotājiem, dažādo un labi saglabājušos folkloru un antīko Eiropas šūpuli.

10.04.2018


ES Bulgārijas prezidentūra

ES Padomes prezidentūru savā starpā dala 28 dalībvalstu valdības, ik pēc sešiem mēnešiem — katru gadu 1. janvārī un 1. jūlijā — nododot to no vienas dalībvalsts nākamajai. Prezidentūras vadīšana ir saistīta ar ievērojamu atbildību, jo uzņēmējdalībvalsts sava termiņa laikā vada sanāksmes ES Padomē, kas ir viena no ES galvenajām lēmējstruktūrām. Turklāt prezidentvalsts ir atbildīga par to, lai nodrošinātu, ka dalībvalstis strādā saskaņoti, vajadzības gadījumā vienojoties par kompromisiem un vienmēr rīkojoties visas ES interesēs.
Prezidentūras darba programmu 18 mēnešu periodā dala trīs dalībvalstis (prezidentūras trio). Prezidentvalsts nosaka sīki izstrādātus mērķus, ko tā sava termiņa laikā vēlas sasniegt, un kopā ar pārējām prezidentūras trio dalībvalstīm izvirza ilgāka termiņa mērķus, ko sešos mēnešos vien nebūtu iespējams sasniegt.
Bulgārija pārņēma ES Padomes prezidentūru 2018. gada 1. janvārī. Pašreizējās trīs prezidentūras (Igaunija, Bulgārija un Austrija) turpinās īstenot savu kopējo 18 mēnešu programmu.
Bulgārijas prezidentūrai ir šādas prioritātes:
  • vienprātība, uzlabojot ES pilsoņu drošību un efektīvi pārvaldot migrāciju;
  • konkurētspēja, izvirzot vienotā tirgus stiprināšanu par prioritāti;
  • kohēzija, ieguldot līdzekļus ekonomikas izaugsmē un darbvietu izveidē, lai nodrošinātu vienotību un solidaritāti.

10.04.2018


Eksperte: Vācija apzinās, ka vēlēšanu iznākumu gaida visa Eiropa

Pusotru mēnesi pirms Bundestāga vēlēšanām Vācijas politiķi un iedzīvotāji labi apzinās, ka šo vēlēšanu iznākums būs svarīgs ne tikai pašai Vācijai, bet visai Eiropai, intervijā LTV raidījumam Pasaules panorāma sacīja politoloģe un Vācijā iznākošā laikraksta Internationale Politik galvenā redaktore Zilke Tempele.
Lasīt vairāk>>>

10.08.2017


10.08.2017


Ārlietu ministrija izsludina līdzfinansējuma granta projektu konkursu attīstības sadarbības projekti

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2017. gada 31. augusts plkst. 17.00.
Ārlietu ministrija izsludina granta projektu konkursu „Atbalsts Eiropas Komisijas un citu starptautiskās palīdzības finansētāju finansētiem attīstības sadarbības un attīstības (globālās) izglītības projektiem Latvijas Republikas noteiktajās saņēmējvalstīs un Latvijas Republikā”.

10.08.2017


Iznācis Europe Direct informācijas centra Austrumlatgalē informatīvais izdevums Nr.14

 

Mēs turpinām informēt par Eiropas Savienības aktualitātēm, finansējuma iespējām projektiem un veiksmīgākajiem piemēriem Ludzas, Krāslavas, Preiļu un Rēzeknes novados un pilsētās.

Jaunākais informatīvais izdevums ir apskatāms šeit:
Šajā numurā Jūs varat iepazīties ar sekojošiem tematiem:
* Sociālās istabas izveide Kantinieku pagastā
* Ģimenes sporta diena
* Laiks siltumtaupīšanas pasākumiem
* Projekta Info Krāslavai īstenošanai ir piešķirts nepieciešamais finansējums
* Eiropas profesionālo prasmju nedēļa
* Iegūsti ES fondu projekta fotogrāfiju un laimē ceļojumu un fotoskolas nodarbību!
* Eiropas datu reforma
Uzziņai: EUROPE DIRECT ir visu Eiropas Savienību aptverošs tīkls, kas ļauj iedzīvotājiem saņemt nepieciešamo informāciju un sazināties ar Eiropas Komisiju savas dzīvesvietas tuvumā.

10.08.2017


Eiropas Parlamenta deputāti sociālajos medijos

 

Kā sazināties ar Eiropas Parlamenta deputātiem sociālajos tīklos?

 

07.08.2017


Vidusskolēniem iespēja pieteikties apmaiņas mācību programmām ārvalstīs

 

Brazīlija, Francija, Japāna, ASV, Itālija – pasaules valstis, kurās vidusskolēniem ir iespēja mācīties bezpeļņas brīvprātīgo organizācijas „„AFS Latvija” Starpkultūru programmas” ietvaros. Šajās valstīs semestra programmu mācības sāksies jau 2018.gada janvārī un februārī, līdz ar to aktīvākā pieteikšanās norisinās tieši augustā un septembrī. Ikviens vidusskolēns ir aicināts nepalaist garām un izmantot „AFS Latvija” sniegto iespēju mācīties kādā no šīm pasaules valstīm.
 

07.08.2017


Iznācis Europe Direct informācijas centra Austrumlatgalē informatīvais izdevums Nr.15


Par pasākumiem Rēzeknes, Preiļu, Krāslavas un Ludzas novadā var lasīt jaunākajā ziņu lapā, ko sagatavojusi Europe Direct informācijas centra Austrumlatgalē komanda:
Šajā numurā Jūs varat iepazīties ar sekojošiem tematiem:
Tiks īstenots projekts Lai grupa Dūmi tālu skan!
* Preiļu novads gatavojas Eiropas kultūras mantojuma dienu 2017 pasākumiem
Velobrauciens vieno
Treniņu un mācību procesā tiks pielietotas jaunās metodes
ES skolēni bez maksas saņems pienu, augļus un dārzeņus
Investīciju plāns Eiropai. EIB 30 miljonu eiro aizdevums Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra attīstībai
7 Eiropas Parlamenta lēmumi labākai dzīvei tev digitālajā vidē

Citi Europe Direct Informācijs centra Austrumlatgalē izveidotie informatīvie izdevumi, e-grāmata Kas eiropietim svarīgs?, CD/DVD disks Eiropas tautu virtuve, spēle Uz Briseli pēc šokolādes, kā arī informācija par ES finansējuma iespējām atrodas šeit:
http://www.bibliotekakraslava.lv/par-mums/pakalpojumi?b=1&lbu=52231,
http://www.bibliotekakraslava.lv/europe-direct-austrumlatgale.
Ja gribat, lai arī par Jūsu pieredzi uzzinātu Austrumlatgalē (Rēzeknes, Preiļu, Ludzas un Krāslavas novadā), ja Jums ir jautājums par ES, rakstiet vai zvaniet Valentīnai vai Ilonai: kraslbibl@apollo.lv.

22.08.2017


Ārlietu ministrija piedalās ceļa kartes Latvijas simtgadei radīšanā

 

2017. gada 30. jūlijā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Zanda Kalniņa-Lukaševica piedalījās pirmajā Eiropas Latviešu kongresā un Pasaules latviešu konferencē, kas norisinājās kongresa ietvaros. Šī tikšanās līdz ar citām aktualitātēm diasporas jomā veido pagrieziena punktu diasporas politikas attīstībā.

01.08.2017


Izaugsme: ko Parlaments dara, lai stimulētu ekonomiku?

 

Pēc ekonomiskās krīzes Parlaments ir daudz darījis, lai veicinātu investīcijas un izaugsmi un atjaunotu uzticēšanos banku un finanšu sistēmai.
Parlamenta deputāti ir pieņēmuši jaunus tiesību aktus par bankām, atbalstījuši plānu tam, kā veicināt investīcijas Eiropas ekonomikā, pastiprinājuši politikas koordinēšanu Eiropas Savienībā un ierosinājuši veidus, kā novērst izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Tā kā Eiropas Komisija šā gada 31. maijā publicēs diskusiju dokumentu, kurā aplūkoti ekonomikas un monetārās savienības iespējamie turpmākās attīstības scenāriji, esiet aicināti iepazīties ar Parlamenta jau paveikto šajā jomā un ar tā deputātu pieprasītajiem papildu pasākumiem.
 

01.08.2017


Latgales amatnieku darbi Parīzē, Londonā, Romā

Šobrīd visā pasaulē arvien iecienītāk ir izvēlēties ar individuālu pieeju ražotas lietas, bioloģiski tīrus produktus, amatnieku un mājražotāju izstrādājumus. Arī Latgalē ir daudz amatnieku vai mājražotāju, kuru darinātie produkti ir mūsdienīgi, kvalitatīvi un pircējiem pievilcīgi. To pamanījuši arī ārzemnieki.
 

25.07.2017


Iznācis Europe Direct informācijas centra Austrumlatgalē informatīvais izdevums Nr.13
 
Mēs turpinām informēt par Eiropas Savienības aktualitātēm, finansējuma iespējām projektiem un veiksmīgākajiem piemēriem Ludzas, Krāslavas, Preiļu un Rēzeknes novados un pilsētās.

Jaunākais informatīvais izdevums ir apskatāms šeit

Šajā numurā Jūs varat iepazīties ar sekojošiem tematiem:
* Remontdarbi Krāslavas Sv. Aleksandra Ņevska pareizticīgo baznīcā veiksmīgi tika pabeigti - ES Krāslavas novadā;
* Apstiprināts projekta Pasākumi Preiļu novada vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei  2017. gada darba plāns.- ES Preiļu novadā;
* Skolas stadionā atjauno futbola laukumu - ES Ludzas novadā;
* Projekts kultūras atbalstam Lendžu pagastā - ES Rēzeknes novadā;
* Kas ir Eiropas brīvprātīgais darbs? - ES informācija
Ja gribat, lai arī par Jūsu pieredzi uzzinātu Austrumlatgalē, ja Jums ir jautājums par ES, rakstiet Ilonai vai Veltai:   ilona.skorodihina@preilubiblioteka.lv , veltapopa@inbox.lv.
 

25.07.2017


Igaunijas prezidentūra ES

Eiropas informācijas punktā – bibliotēkas 2. stāvā skatāma jauna tematiska izstāde
“Igaunijas prezidentūra ES”
Pavisam nesen, 1. jūlijā, par Eiropas Savienības (ES) prezidējošo valsti kļuva Igaunija, un viena no jaunās prezidentūras prioritātēm ir Austrumu partnerība.
Nākamo sešu mēnešu laikā prezidentvalsts lielākā uzmanība būs vērsta uz četrām galvenajām jomām: atvērta un inovatīva Eiropas ekonomika, droša un neapdraudēta Eiropa, digitāla Eiropa un datu brīva aprite, kā arī iekļaujoša un ilgtspējīga Eiropa.
Izstādē skatāma bibliotēkā pieejamā informācija par Igauniju.

20.07.2017


Sociālā Eiropa: Parlamenta veikums sociālās politikas jomā

No bērnības līdz pensijas vecumam — sociālā politika ir svarīga visos mūsu dzīves posmos.
Salīdzinājumā ar citām pasaules daļām Eiropā ir visaugstākais sociālās aizsardzības līmenis un to raksturo augsta dzīves kvalitāte un labklājība. Tomēr Eiropa saskaras arī ar daudzām problēmām: ekonomikas krīzes sekas vēl arvien ļoti jūtamas daudzās dalībvalstīs, un, lai gan daudzviet situācija uzlabojusies, tomēr Eiropas Savienībā vēl arvien pastāv lielas atšķirības. Bezdarba līmenis kopumā samazinās, taču tas būtiski atšķiras dažādās ES valstīs.

20.07.2017


Līdz augusta beigām pēdējā uzņemšana bezmaksas mācībām Jauniešu garantijā

Pēdējo reizi 27 profesionālās izglītības iestādēs visā Latvijā var pieteikties bezmaksas mācībām Jauniešu garantijas izglītības programmās. Jaunieši vecumā no 17 līdz 29 gadiem, kuri nestrādā un nemācās, bez maksas var iegūt kādu no 34 darba tirgū pieprasītām profesijām viena gada laikā, mācību laikā saņemot dažāda veida atbalstu.
75% absolventu atraduši darbu

17.07.2017


Vidusskolas skolotājus aicina pieteikties starptautiskam ETwinning semināram Gruzijā

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Eiropas skolu sadarbības tīkla eTwinning ietvaros izsludina pieteikšanos dalībai kontaktu veidošanas seminārā “eTwinning projekti humanitārajos mācību priekšmetos” Seminārs no 3.līdz 6.oktobrim notiks Tbilisi, Gruzijā. Pieteikšanās termiņš – 2017. gada 31.jūlija (plkst. 24:00), aizpildot tiešsaistes anketu http://bit.ly/reg_GEO. Semināru organizē Gruzijas eTwinning Parteru atbalsta aģentūra. Semināra darba valoda – angļu.

17.07.2017


Meklē viesģimenes skolēniem no Taizemes, Itālijas, Vācijas, Hondurasas un Honkongas

Jau augustā Latvijā ieradīsies viesskolēni no dažādām pasaules valstīm, lai uzsāktu skolas gaitas kādā no Latvijas skolām un pavadītu šeit 2017./2018. mācību gadu, iepazītu Latvijas kultūru, valodu un tradīcijas. Ģimenēm Latvijā ir iespēj kļūt par viesģimeni kādam no ārvalstu skolēniem, tādā veidā daloties ar savu pieredzi un tradīcijām. Vieģimenes tiek meklētas jauniešiem no Taizemes, Itālijas, Vācijas, Hondurasas un Honkongas. Lasīt vairāk>>>

17.07.2017


Globalizācija: ko Eiropas Parlaments dara, lai tā nestu labumu

 

Globalizācija gan uzliek pārbaudījumus, gan sniedz iespējas: uzzini, ko Parlaments jau ir paveicis, lai maksimāli izmantotu tās sniegtās iespējas.

Lasīt vairāk >>>

 

 

 

15.07.2017


1 | 2 | 3 > >>

Uz sākumu

 
Balsošana
Kuram ES līgumam šogad svinam 60 gadus?

Lisabonas līgums

Apvienošanās līgums jeb Briseles līgums

Romas līgums

Eiropas Ogļu un tērauda kopienas dibināšanas līgums

Amsterdamas līgums

Digitālās kolekcijas

Uzdot jautājumu
Vārds Uzvārds:*
E-pasts:*
Ātrās saites