Vārda diena: Aleksandrs, Doloresa
Mājas lapā Datu bāzē

                    

  
    

Jaunākās grāmatas

Apmeklētāji
Šodien : 26
Kopējais skaits: 319506

Atver lapu telefonā

Kā Jūs vērtējat literatūras izstādes bibliotēkā?
 
Labs informācijas avots
 64% (36) +  Draugiem.lv 64% (7)
Rosina interesi par drukātajiem izdevumiem
 18% (10) + Draugiem.lv 9% (1)
Redzu, kā bibliotēkas vizuālo noformējumu
 16% (9) + Draugiem.lv 18% (2)
Literatūras izstādēm nepievēršu vērību
 2% (1) + Draugiem.lv 9% (1)
                                    Kopā nobalsoja: 56 + Draugiem.lv 11

uz sākumu | uz augšu
Bērnu literatūras nodaļa


Balsošana
Vai Jūs izmantojat e-grāmatu bibliotēku?

Jā, izmantoju
Nē, jo nav interese
Nē, jo nezinu par šo iespēju

Nobalsoja: 98

Digitālās kolekcijas


Ātrās saites


 © Preiļu Galvenā bibliotēka 2003-2019, Pēdējās izmaiņas: 2019.05.
Kārsavas 4, Preiļi, LV - 5301, Abonements - 653 81230, 29991263; Bērnu nodaļa - 653 81231, 28661351.
- mājas lapu izstrāde