Vārda diena: Aleksandrs, Doloresa
Mājas lapā Datu bāzē

                    

  
    

Jaunākās grāmatas

Apmeklētāji
Šodien : 26
Kopējais skaits: 319506

Atver lapu telefonā

 
Cik bieži Jūs apmeklējat Preiļu Galvenās bibliotēkas mājas lapu?
 
Katru dienu
50% + 9% Draugiem.lv
Vairākas reizes nedēļā
25% + 18% Draugiem.lv
Reizi nedēļā
5% + 14% Draugiem.lv
Reizi mēnesī
0% + 9% Draugiem.lv
Retāk
20% + 50% Draugiem.lv
Kopā nobalsoja: 20 + 22 Draugiem.lv

uz sākumu | uz augšu
Bērnu literatūras nodaļa


Balsošana
Vai Jūs izmantojat e-grāmatu bibliotēku?

Jā, izmantoju
Nē, jo nav interese
Nē, jo nezinu par šo iespēju

Nobalsoja: 98

Digitālās kolekcijas


Ātrās saites


 © Preiļu Galvenā bibliotēka 2003-2019, Pēdējās izmaiņas: 2019.05.
Kārsavas 4, Preiļi, LV - 5301, Abonements - 653 81230, 29991263; Bērnu nodaļa - 653 81231, 28661351.
- mājas lapu izstrāde