Vārda diena: Elizabete, Betija, Liza, Līze
Mājas lapā Datu bāzē

                    

  
    

Jaunākās grāmatas

Apmeklētāji
Šodien : 1
Kopējais skaits: 319504

Atver lapu telefonā

 
Vai savlaicīgi nododat bibliotēkā paņemtās grāmatas un žurnālus?
Vienmēr cenšos savlaicīgi pagarināt izdevumu lietošanas termiņu
27% + 33% Draugiem.lv

21% + 24% Draugiem.lv
Reizēm gadās nokavēt termiņu
37% + 24% Draugiem.lv

14% + 19% Draugiem.lv
Kopā nobalsoja: 84 + 21 Draugiem.lv

uz sākumu | uz augšu
Bērnu literatūras nodaļa


Balsošana
Vai Jūs izmantojat e-grāmatu bibliotēku?

Jā, izmantoju
Nē, jo nav interese
Nē, jo nezinu par šo iespēju

Nobalsoja: 98

Digitālās kolekcijas


Ātrās saites


 © Preiļu Galvenā bibliotēka 2003-2019, Pēdējās izmaiņas: 2019.05.
Kārsavas 4, Preiļi, LV - 5301, Abonements - 653 81230, 29991263; Bērnu nodaļa - 653 81231, 28661351.
- mājas lapu izstrāde