BIBLIOTĒKA ATSĀK GRĀMATU, ŽURNĀLU APMAIŅU

Plašāka informācija sadaļā DARBA LAIKS

Februāris 2021

P O T C P S Sv
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728

Pilsētas ziņas
Apmeklētāji
Šodien: 1

Kopējais skaits: 543641

                          Akciju sabiedrība „Preiļu siers” ir dibināta 1972.gadā kā valsts uzņēmuma „Daugavpils piena kombināts” struktūrvienība „Preiļu siera rūpnīca”. Nodibinot uzņēmumu, tika apvienotas četras pienotavas – Preiļu, Līvānu, Aglonas un Rožupes. Preiļu siera rūpnīcā tika uzstādīts dāņu firmas LODINGS siera „Čedars” ražošanas iekārtu komplekts, tomēr iegādātās iekārtas bija mazražīgas un nepilnīgas, tāpēc pirmajā darbības gadā sierotava izgatavoja 1222 tonnas sviesta un 813 tonnas siera. Savukārt, 1975.gadā tika saražots jau 1492 tonnas sviesta, 2207 tonnas siera un 393 tonnas piena cukura. Kopš 1978. gada uzņēmums saražo vairāk nekā 3000 tonnas siera gadā, kā arī papildus tika ražots sviests un piena cukurs.
     Rūpnīcas otrreizējo piedzimšanu var attiecināt uz 1981.gadu, kad tiek veikta siera ceha rekonstrukcija, kuras laikā novecojušās iekārtas tiek nomainītas uz automatizētu dāņu firmas PASSILAC siera „Čedars” ražošanas līniju. Rūpnīcas rekonstrukcija tiek pabeigta 1983.gadā. Prasmīgi apgūstot jaunās iekārtas, Preiļu siera rūpnīca gadā saražoja 5300 tonnas siera PSRS tirgum.
     1986.gadā rūpnīca tiek atdalīta no Daugavpils piena kombināta, un tiek pievienota Preiļu rajona paju sabiedrībai - agrofirmai „Turība”.
     1990.gada 1.janvārī Preiļu siera rūpnīca tika atdalīta no agrofirmas „Turība” un turpmāk atrodas Lauksaimniecības ministrijas pārziņā. 1991.gada 8.oktobrī rūpnīca reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā kā valsts uzņēmums „Preiļu siera rūpnīca”.
     1993.gada 18.janvārī tiek pieņemts LR likums par lauksaimniecības pārstrādes uzņēmumu privatizāciju. Privatizācijas gaitā, 1994.gada 14.aprīlī uz valsts uzņēmuma „Preiļu siera rūpnīca” bāzes tiek dibināta akciju sabiedrība „Preiļu siers”, kurā dibināšanas brīdī strādāja 280 darbinieku. Uzņēmuma privatizācija tika pabeigta 1997.gadā.
     Mērķtiecīgi attīstot uzņēmuma ražošanu, a/s „Preiļu siers” 1999.gada 19.martā ir saņēmusi LR Valsts veterinārā dienesta sertifikātu Nr. 004/99 par atbilstību ES direktīvas 92/46 EEC prasībām un tiesībām eksportēt produkciju uz ES dalībvalstīm, un jau 2001.gadā ir lielākais siera eksportētājs Latvijā uz ES valstīm.
     a/s „Preiļu siers” jau darbības pirmsākumiem pilnībā apgādā sevi ar uzņēmuma darbībai nepieciešamajiem resursiem un pakalpojumiem – ūdeni, siltumu, aukstumu, paši veic notekūdeņu attīrīšanu.
     No a/s „Preiļu siers” uzņēmuma dibināšanas brīža nepārtraukti tiek veikta ražotnes attīstība. Tas tiek panākts, gan ieguldot uzņēmuma peļņu un citus savus līdzekļus, gan piesaistot Latvijas kredītiestāžu aizdevumus,  arī SAPARD un ES struktūrfondu finansējumu.
     2004.gada 01.decembrī tika pabeigta projekta „Piena pieņemšanas un glabāšanas punkta modernizācija” realizācija SAPARD programmas ietvaros. Projekta rezultātā tika modernizēts piena pieņemšanas cehs, kas ļāva palielināt piena iepirkšanas apjomu un pilnīgāk izmantot siera ražošanas līniju jaudas, kuras šobrīd ir 4 tonnas gatavā produkta stundā. Kopējā projekta vērtība: 395786 Ls, no tā sabiedriskais finansējums – 196969,65 Ls apmērā.
     Projekta galvenais mērķis bija: uzlabot piena pirmapstrādes tehnoloģisko procesu, piegādātās izejvielas kvalitāti.
     Jaunās piena pieņemšanas telpas ir ierīkotas tiešā siera ceha tuvumā. Būvniecībā un tehnoloģiju iegādē ievērotas visas normatīvo aktu paredzētās prasības un nozares attīstības tendences.
     Saskaņā ar ES Direktīvām 92/46/EEK, ar ko paredz veterinārsanitārās prasības attiecībā uz svaiga piena, termiski apstrādāta piena un piena produktu ražošanu un laišanu tirgū un 93/43/EEK, ar ko paredz prasības par pārtikas produktu higiēnu, piena pārstrādes uzņēmumiem ir noteikta virkne prasību, kuru izpilde un patstāvīga uzturēšana nav iespējama bez modernām laboratorijas izejvielas un produkcijas kvalitātes testēšanas metodēm, atbilstošām iekārtām.
     Tāpēc tika izmantota ES struktūrfondu finansējuma iespēja. 2004. gada augustā tika iesniegts projekts „Laboratorijas un kvalitātes kontroles tehnikas iegāde” ES struktūrfondu (ELVGF) pasākuma „Lauksaimniecības produktu pārstrādes un mārketinga uzlabošana” ietvaros.
     Projekta mērķis bija:

  • modernizēt un paplašināt izejvielas un gatavās produkcijas testēšanas metodes,
  • paātrināt izejvielas šķirošanu un tālāku virzību ražošanas procesā, atbilstoši noteiktai šķirai

     Iekārtu iegāde notika 2004.gada decembra beigās un 2005,gada janvārī, pavisam iegādātas un laboratorijas telpās uzstādītas 54 dažādas iekārtas un aprīkojums 192679 Ls vērtībā. No tā saņemts sabiedriskais finansējums 93564 Ls apmērā.
     Ir iegādāts līdz šim iztrūkstošais laboratorijas un kvalitātes kontroles aprīkojuma komplekts, kas nodrošinās spēkā esošām prasībām atbilstošas izejvielas pieņemšanu un tehnoloģisko procesu norises uzraudzību, kas, savukārt, ir priekšnoteikums kvalitātes, higiēnas un pārtikas drošības prasībām atbilstošu produktu ražošanai piena pārstrādes uzņēmumā.
     Projekta realizācijas rezultātā tiks uzlabots, modernizēts esošās laboratorijas darbs kopumā. Piešķirot papildus telpas laboratorijas vajadzībām, ir nodalīta (telpiski) izejvielas laboratorija no ražošanas mikrobioloģijas un ķīmijas laboratorijām. Līdz ar to nekrustosies tīrā un netīrā zona laboratorijas plūsmās. Izejvielas mikobioloģiskās analīzes tiks pārnestas veikšanai atsevišķās telpās, kas nekrustosies ar gatavās produkcijas, tehnoloģisko procesu kontroles analīzēm.
     Kompakti tiks izvietotas piena paraugu testēšanas iekārtas (temperatūra, blīvums, organoleptika, somatisko šūnu skaits, baktēriju kopskaits, inhibitoru klātbūtne, tauku un olbaltumvielu saturs, sasalšanas punkts). Rezultātā tiks ietaupīts laborantu un pārējā personāla laika patēriņš, kas līdz šim tika tērēts, analīzes veicot pa daļām un dažādās telpās.
     Mikrobioloģijas laboratorijai tika uzlabots telpu izvietojums, kas pilnībā atbildīs standartam (LVS/ISO.721.8). Tika izveidota priekštelpa apmeklētāju pieņemšanai un piegādāto paraugu saņemšanai, vēl atsevišķa telpa - barotņu pagatavošanai.
     Par vērtīgāko iegādāto iekārtu ir uzskatāma baktēriju kopskaita analizators. Šīs vienas iekārtas vērtība veido 1/3 daļu no visa projekta izmaksām. Iekārta uzņēmuma laboratorijas aprīkojumā parādījusies pirmo reizi, bet uzskatāma par galveno iekārtu piena kvalitātes noteikšanā.
     Projekta realizācija radīs priekšnosacījumus veikt uzņēmuma testēšanas laboratorijas akreditāciju saskaņā ar MK noteikumiem Nr.251 Piena un piena produktu aprites noteikumi.
     Laboratorijas modernizēšana dos būtisku ieguvumu ne tikai uzņēmumam, bet arī piena ražotājiem, kas vēlas ražot kvalitatīvu pienu. Būs iespējams veikt jebkuru interesējošu analīzi, saņemt konsultācijas.
     Ar mērķi – kāpināt ražošanas apjomus, uzņēmums 2005.gadā ir iegādājies un arī nodevis ekspluatācijā otru siera ražošanas līniju. Jaunā Čedara siera iekārta ir izmaksājusi 2,7 milj. Ls. Vienlaicīgi ir iegādātas un uzstādītas arī jaunas siera iepakošanas iekārtas. Investīcijas tika finansētas ar bankas aizdevumu.
     Realizējot iepriekš minētos ražošanas attīstības projektus, a/s „Preiļu siers” ir izdevies samazināt produkcijas pašizmaksu, kas nodrošina rentablu uzņēmuma saimniecisko darbību.
     Veikto investīciju apjoms uzņēmumā gadu no gada ir audzis ne tikai naudas izteiksmē, bet arī procentos pret neto apgrozījumu. Laika periodā kopš 2002.gada investīciju kopapjoms ir ap 5 milj. Ls, kas ir 10 % no attiecīgā perioda neto apgrozījuma. Investīcijas veiktas, vadoties no ražošanas nepieciešamības un nozares attīstības tendencēm, tāpēc SAPARD un ES struktūrfondu finansējums ir piesaistīts samērā nelielā apjomā - tikai 290.5 tūkst. Ls. Rezultātā 94 % no veiktām investīcijām ir uzņēmuma finansējums.
     Līdz ar nemitīgiem ieguldījumiem attīstībā un veiktiem modernizācijas pasākumiem uzņēmuma pēdējo gadu saimnieciskās darbības galvenā iezīme ir ražošanas apjomu ievērojams pieaugums.

Lolita Valdone
A/S Preiļu siers projektu administratore    

 

Uz sākumu

 
Registrējies šeit!

Balsošana
Vai Jūs izmantojat e-grāmatu bibliotēku?

Jā, izmantoju

Nē, jo nav interese

Nē, jo nezinu par šo iespēju

Preiļu reģiona bibliotēku kopkatalogs

Digitālās kolekcijas

Uzdot jautājumu
Vārds Uzvārds:*
E-pasts:*
Ātrās saites