Vārda diena: Natālija, Tālija, Broņislavs, Broņislava
Mājas lapā Datu bāzē

                    

  
    
Novads
Novadnieku enciklopēdija
Novadnieki
Tematiskās mapes
Novadpētniecības personāliju mapes
Preiļu novada dome
Preiļu novada avīzes
Līvānu novada dome
Latgales reģiona portāls
Latgales reģiona laikraksti
Riebiņu novads
Aglonas novads
Vārkavas novads

Jaunākās grāmatas

Apmeklētāji
Šodien : 2
Kopējais skaits: 316123

Atver lapu telefonā

Novadpētniecības personāliju mapes

Ādamsons Jānis
Aglonietis Andrejs
Aglonietis Antons
Aglonietis Jānis
Aglonietis Jāzeps
Aldermane Eižēnija
Aleksandrovičs Pāvils
Aleksandrs Kudrjašovs
Alijeva Gaļina
Ancāns Aleksandrs
Ancāns Benjamiņš
Ancāns Donats 
Ancāns Izidors
Ancāns Jāzeps
Ancāns Romualds
Ancāns Vladislavs
Andrekuss Dominiks
Andžijevskis Jāzeps
Anspaks Antons
Anspaks Jānis
Anspoks Jānis
Anspoks Kazimirs
Anspoks Pēteris
Apšinieks Pēteris
Auzāns Antons
Auzāns Atis
Babris Pēteris
Backāns Jānis 
Baginskis Boļeslavs
Baiba Marija
Balabkins Nikolajs
Balode Tekla
Baltacis Andris
Bārbalis Pēteris
Barkans Natans
Bārs Egīls
Baško Antons
Baško Jāzeps
Baško Pēteris
Bečs Henriks
Bečs Ignats
Bečs Pāvils
Bekešs Imants-Jānis
Belkovskis Stanislavs
Bernāne Anita
Bernāns Jāzeps
Bērsone Genovefa
Bicāns Donats
Bicāns Jānis
Bīriņa-Teivāne Janīna
Blazevičs Jānis
Blonskis Aloizs
Bojārs Aloizs
Bojārs Egīls
Bojārs Leons
Bojārs Nikodems
Borhu dzimta
Brakovskis Bronislavs
Breidaks Antons
Brencis jānis
Bricis Bruno 
Bricis Francis
Bricis Jāzeps
Bružas Pēteris
Broks Aloīzijs
Broks Jānis
Broks Kazimirs
Brūvere Ilona
Brūveris Antons
Brūveris Pēteris
Brūveris Zigfrīds
Brūvers Pēteris
Buceniece Tekla
Bucenieks Jānis
Budže Alberts
Budže Aloīzs
Budže Jānis
Buliņš Alberts
Būmanis Jānis 
Caics Jāzeps
Cakuls Edgars
Cakuls Jānis
Cakuls Jāzeps
Casno Pēteris
Celitāne valentīna
Ciblis Eduards
Ciblis Eugēnijs
Cirsis Pēteris
Čačs Aloizs
Čačs Francis
Čamans Antons
Čepānis Alfreds
Čerņavskis Polikarps
Čukure Antoņina
Dabors Joniks
Daļeckis Oļģerts
Daškeviča Vera
Danilāns Anatolijs
Daugavietis Pēteris
Davidanova Vanda
Dauksts Jānis
Daukšts Bonifācijs
Daukšts Kārlis
Dimants Jānis
Dimants Normunds
Drapče Nora
Dubovskis Jānis
Dukaļskis Miķelis
Duļbinskis Kazimirs
Dunskis Aloizs
Dupats Pēteris
Dzenis Agris
Dzenis Antons
Dzenis Kazimirs
Dzērkstiņa
Džarcāns Alberts
Džeriņs Bronislavs
Džeriņš Leons
Ersa-Kozlovska Helēna
Erts Donāts
Erts Leonards
Folkmane Irēna
Franckevičs Gedimins
Gabrāns Salimons
Gailums Kazimirs
Garška leons
Gavare Anita 
Gavare Anna
Gavars Jānis
Gavars Romualds
Gavars Vladislavs
Gercāns Jānis
Giluča Natālija
Gilučs Pēteris
Graubiņš Jēkabs
Grebežs Ādams
Grebežs Jānis
Grīnfelde Zinaīda
Grišāns Boleslavs
Grišāns Jāzeps
Gugāns Jāzeps
Gurgons Jānis
Indrikovs Zenons
Ivanovs Jānis
Ivanovs Miķelis
Ivanāns Kazimirs
Jablonskis Eduards
Jalinskis Valdis
Jakovelis Pēteris
Jarāns Jānis
Jasāns Jānis
Jaudzems Stanislavs
Jegorovs Dmitrijs
Jegorovs Ivans
Jermolenko Aleksandrs
Jermolovičs Dominiks
Jokste Silvija
Jonāne Monika
Kalmiņš Austris
Kalve Stanislavs
Kaļva Jānis
Kaļva Pēteris
Kancāns Aleksandrs
Kanceviča Viktorija
Karigers Jānis
Kārkle Juris
Karpovs Aleksandrs
Kazlass Jāzeps
Kaža Helēna
Kaža Stanislavs
Kažemāks Antons
Kerbedzs Stanislavs
Kisilevskis Antons
Kivlinieks Antons
Klepers Antonijs
Klišāns Arvīds
Kokins Antons
Kokins Bronislavs
Kokins Francis
Kokins Jānis
Kolupailo Stepans
Kozuliņš Juris
Kozulis-Kaža Francis
Kotāns Rihards
Kovaļevskis Aleksandrs
Kovaļevskis Stanislavs
Kovaļevskis Vladimirs
Krapāne Līga
Krasinskis Artūrs
Krauča Margarita
Krauklis Vladislavs
Krastiņš Bernards
Krēmers Jūda
Krivojs Jurijs
Krops Vaclavs
Krumholcs Ivo
Krusts Konstantīns
Kudeika Augusts
Kudiņa Ģertrūde
Kudiņš Leons
Kulakovs Juris
Kuļgajevu ģim.
Kuncāne Marta
Kuncāns Donāts
Kuncāns Juris
Kundzēša Dominika
Kursīte Janīna
Labinskis Vitālijs
Lāčkājs Juliāns
Laizāne Tekla
Laizāns Felikss
Lapāne Daiga
Laupacis Benedikts
Lavrenovs Boriss
Lazdāns Antons
Lazdāns Francis
Lazdāns Pēteris
Leitāns Jānis
Liepnieks Broņislavs
Liepnieks Jānis
Liepa Anita
Līvmane Akvelīna
Livmanis Jānis
Līvmanis Stanislavs
Lizdiks Miķelis
Locs Donats
Lozda Vitālijs
Lukaševičs Jānis
Luriņš Antons
Macijevskis Joahims
Mailīte Inese 
Maksimovs Pāvels
Madelāns Aleksandrs
Māliņa Sarmīte
Markots Aivars
Markots Pēteris
Markots Voldemārs
Matisāns Eduards
Mauliņa Anna
Mauriņa Helēna
Meikšāns Izidors
Melne Līga
Mičule Melita
Mičulis Jāzeps
Mičulītis Antons
Miglinieks Jānis
Mikšto Česlavs
Milts Augusts
Misāns Leonards
Misāns Roberts
Muižnieks Ignats
Mūks Roberts
Mukts Vitālijs
Mukts-Kveders Gregors
Muktupāvele Anna
Muktupāvels Antons
Muktupāvels Māris
Muktupāvels Valdis
Mūrnieks Roberts
Mutulis Rihards
Mundurs Viktors
Naaizmērstule
Naglis Andrejs
Naglis Leonards
Naglis Zigfrīds
Neretniece Anastasija
Niedra Jānis
Niedre Jānis
Norvile Genovefa
Novickis Aleksandrs
Onckulis Pēteris
Ostrovska Ināra
Pabarčus Antons
Pabērzs Juris
Pabērzs Jurs
Pabērzs Sebastians
Paipals Augusts
Parčinskis Oļģerts
Pastiljone Anastasija
Pastars Alfonss
Pastars Antons
Patsars Jānis
Pastars Pauls
Paulāns Andrejs
Pauniņš Ainārs
Pauniņš Jānis
Pavārs Valfrīds
Peisinieks Donāts
Pekšs Aleksandrs
Pelniņu dzimta
Pelšs Einārs
Pelšs Stanislavs
Piebalgs Normunds
Pihele Valentīna
Pīgoznis Jāzeps
Pintāns Pēteris
Pizāns Antons
Pizāns Pāvils
Placinskis Juris
Pleišs Alberts
Podnieks Konstantīns
Poišs Mārtiņš
Poliščuks Aleksandrs
Počs Konstantīns
Počs Vladislavs
Pormale Ausma
Priedītis Kārlis
Prikulis Alberts
Prikulis Pāvuls
Priževoits Ēvalds
Priževoits Pēteris
Pudulis Pēteris
Pudāns Jāzeps
Pujats Onufrijs
Punculis Antons
Pundurs Pēteris
Putniņš Imants
Radziņa Klāra
Rancāns Antons
Rancāns Jāzeps
Rancāns Nikodems
Rečs Aleksandrs
Rečs Jānis
Reķēna Antoņina
Reņķis Jāzeps
Rībenieks Roberts
Rimovičs Antons
Rivčs Antons
Rivčs Polikarps
Romāne Mārīte
Romanovskis Broņislavs
Romanovskis Jānis
Romanovskis Salimons
Romanovskis Voldemārs
Rubīne Helēna
Rubīns Pēteris
Ručs Kazimirs
Ručs Pēteris
Rudzāts Alberts
Rudzāts Antons
Rudzāts Juris
Rusiņš Antons
Ruskulis Antons
Rutkovskis Gunārs
Sabanska Inta
Salceviča Ilona
Salcevičs Tomass
Salmiņa Elvīra
Sarkanis Alberts
Sarkans Juris
Seilis Stanislavs
Silickis Jānis
Sirmais Māris
Saulītis Andrejs
Saušs Stanislavs
Savicka Monika
Savickis Jāzeps
Skrinda Helēna
Skrinda Kazimirs
Skromanis Antons
Skromanis Donāts
Skrupskis Pēteris
Skuja Marta
Skutelis Antons
Sloskāns Boļeslavs
Smans Donats
Smelters Pēteris
Smoļenska Anita
Smoļenska Ludviga
Soms Henrihs
Soms Jānis
Sondore Anna
Sondore Valentīna
Spēlmane Emīlija
Sperga Jānis
Spoģis Alberts
Sprūdžs Alberts
Spūle Olga
Spūlis Bronislavs
Staris Andris
Staris Alfrēds
Staudža Leokādija
Stikāne Anastasija
Stikāns Jānis
Stipris Pēteris
Streičs Jānis
Strelēvičs Vincents
Stupāns Antons
Stupāns Jānis
Stupāns Jāzeps
Strods Aloīzs
Strods Francis
Strods Pēteris
Sudnika Monika 
Sudniks Francis
Svilāns Jānis
Šelegovs Voldemārs
Šimfa Silvija
Škapare Tekla
Škutāns Stanislavs
Šmidre Pēteris
Šneiders Jānis
Šņepsts Jāzeps
Špoģis Kazimirs
Špoļanskis Leontijs
Štagars Ludvigs
Štikāns Juris
Šusts Oļģerts
Šusts Voldemārs
Švābe Pāvils
Švirksts Andrejs
Švirksts Juris
Tarbunass Ādolfs
Terenkēvičs Viktors
Tomašickis Leons
Treibšo Vitālijs
Treibšo Vladislavs
Trizna Jāzeps
Trubka Roberts
Trūps Donāts
Tumāns Antons
Tumāns Pēteris
Tumovs-Beķis Jāzeps
Turkopuls Ādams
Turkopuls Jānis
Turks Nikodems
Ūbelis  Alberts
Ūbelis Arnolds
Ukins Voldemārs
Upenieks Ādams
Upenieks Antons
Upenieks Eduards
Upenieks Indriķis
Upenieks Izidors
Upenieks Jānis
Upenieks Kazimirs
Upenieks Ludvigs
Ušpelis Antons (tēvs)
Ušpelis Antons (juniors)
Ušpelis Pēteris
Ušpelis Viktors
Utināns Francis
Utināns Jāzeps
Utināns Māris
Utināns Pēteris
Vaivode Antoņina
Vaivode Eleonora-Terēzija
Vaivods Alberts
Vaivods Antons
Vaivods Dominiks
Vaivods Jānis
Vaivods Jāzeps
Vaivods Juliāns
Vaivods  Juris
Vaivods Pēteris
Vaivods Roberts
Vaiders Artūrs
Vaikulis Jānis
Vaikulis Raimonds
Vaikulis Stanislavs
Valainis Antonijs
Valainis Francis
Valainis Jānis
Valainis Vitolds
Vanaga-Zepa Veneranda
Vanags Aleksandrs
Vārpsalietis Antons
Varslavāns Francis
Varslavāns Leons
Vasiļevskis Aleksandrs
Vecelis Antons
Veinbergs Alberts
Velkme Antons
Velkme Jānis
Vēze Lolija
Vīksna Laimdots
Vilcāne Antonija
Vilcāns Jānis
Vilcāns Pēteris
Vilcāns Polikarps
Vilcāns Stanislavs
Vilmane Janīna
Vilnis Kazimirs
Viļumanis Aleksandrs
Vīnkalns Aivars
Vizulis Ādams
Vizulis Izidors
Vjakse Aloīzs
Volonts Jānis
Vucāns Alberts
Vucens Pēteris
Vucins Antons
Vuciņa Marija
Vuškāns Jāzeps
Začests Juliāns
Zagorskis Francis
Zagorskis Ivans
Zagorskis Vaclavs
Zarāne Anna
Zarāns Kārlis
Zarāns Viktors
Zariņš Ignats
Zariņs Pēteris
Zavadska Ināra
Zdanovskis Aivars
Zdanovskis Jānis
Zeile Pēteris
Zeimulis-Priževoits Aleksandrs
Zeize Elga
Zelčāns Gunārs
Zelčāns Jānis
Zeps Izidors
Zīmelis Jānis
Znotiņš Kazimirs
Znutiņš Edgars
Znūtiņš Jānis
Zondaks Valerians
Zudāns Jānis
Zudāns Zenons
Zvanova Ilga
Želvis Teodors

 


uz sākumu | uz augšu
Bērnu literatūras nodaļa


Balsošana
Vai Jūs izmantojat e-grāmatu bibliotēku?

Jā, izmantoju
Nē, jo nav interese
Nē, jo nezinu par šo iespēju

Nobalsoja: 73

Digitālās kolekcijas


Ātrās saites


 © Preiļu Galvenā bibliotēka 2003-2019, Pēdējās izmaiņas: 2019.05.
Kārsavas 4, Preiļi, LV - 5301, Abonements - 653 81230, 29991263; Bērnu nodaļa - 653 81231, 28661351.
- mājas lapu izstrāde