Decembris 2021

P O T C P S Sv
  0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Ziņas
Apmeklētāji
Šodien: 481

Kopējais skaits: 705563

Pielikums Nr.1.

Pie Preiļu Galvenās bibliotēkas

izmantošanas noteikumiem

PREIĻU GALVENĀS BIBLIOTĒKAS
DATORU UN INTERNETA
IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI

1.Vispārīgie jautājumi

1.1. Interneta pakalpojumus ir tiesības izmantot ikvienam bibliotēkas apmeklētājam.

1.2. Interneta lietotāja pienākumus un tiesības nosaka bibliotēkas nolikums un interneta izmantošanas noteikumi.

1.3. Interneta izmantošanas noteikumu izmaiņas un papildinājumus ierosina bibliotekāri un lietotāji un tos apstiprina Preiļu novada dome.

1.4. Datoru un Interneta pakalpojumi pieejami bez maksas.

1.5. Personas, kurām nav nekādu iemaņu darbā ar datoru ir iespējams pie bibliotekāra pieteikties uz grupas vai individuālajām apmācībām.

1.6. Datori ar uzrakstu „Darbs ar datu bāzēm” paredzēti darbam ar elektronisko katalogu un datubāzēm.

2.Lietotāja pienākumi un tiesības.

Pienākumi:
2.1. Pirmo reizi reģistrējoties lietotājs iepazīstas ar datora un interneta izmantošanas noteikumiem un parakstās.

2.2. Lietotājiem ir iespēja pieteikties pie datora uz noteiktu laiku pa tel. 65381230 vai personīgi pie bibliotekāra. Ja pieteiktajā laikā nevar ierasties, savlaicīgi jābrīdina bibliotēkas darbinieks.

2.3. Ja piereģistrētā persona kavē ilgāk par 5 min., tiesības izmantot datoru pāriet pie jebkura klātesoša lietotāja.

2.4.Uzsākot darbu ar datoru, datorlietotājs uzrāda lasītāja karti vai personu apliecinošu dokumentu un reģistrējas datoru un interneta lietotāju lapās pie tā numura, pie kura datora strādās, norādot vārdu, uzvārdu; laiku, kad sāks un kad beigs darbu pie datora un parakstās.

2.5. Pirms darba uzsākšanas ir jāpārbauda, vai dators ir kārtībā, un par jebkurām pamanītajām atšķirībām no tā parastā stāvokļa, tūlīt jāziņo bibliotēkas darbiniekam.

2.6. Jāseko datora darbībai un, ja pēkšņi mainās datora darba režīms (parādās trokšņi, dūmi, nodziest monitora ekrāns u.c.), tad par to nekavējoties ir jāziņo bibliotekāram.

2.7. Uzturoties bibliotēkas telpās jāievēro klusums.

2.8. Beidzot darbu aizvērt programmas, ar kurām tika strādāts.


Tiesības:

2.9. Apmeklētājs dienā internetu drīkst lietot vienu stundu. Atsevišķos gadījumos (strādājot ar Microsoft Office programmām, izglītības nolūkos u.c.) saskaņojot ar bibliotekāru vairāk kā stundu.

2.10. Lietotājam ir tiesības izmantot datoru rezervētajā laikā.

2.11. Lietotājam ir tiesības izmantot MC Office ( MC Office Word, MC Office Excell, MC Office PowerPoint) un Internet Explorer programmas.

2.12. Lietotājs var saņemt interneta datu izdrukas, pamatojoties uz Bibliotēkas maksas pakalpojumu cenrādi, saskaņojot to ar bibliotēkas darbinieku.

2.13. Lietotājs drīkst saglabāt darba nepieciešamo informāciju uz datora cietā diska mapē My Documents.

2.14. Lietotājam ir atļauts izmantot savus informācijas nesējus datu ierakstīšanai, saskaņojot to ar bibliotēkas darbinieku.

3.Datoru lietotājam nav atļauts:

3.1. Patvaļīgi iejaukties darba stacijas konfigurācijā, uzstādīt programmas, dzēst tās vai atsevišķas datnes (failus).

3.2. Lietotājam pašam ieslēgt vai izslēgt datoru, pieslēgt vai atslēgt kādu datoriekārtu.
3.3. Aiztikt elektriskos vadus un to savienojumus (kontaktdakšas, kontaktligzdas, datoru daļu savienojošos vadus u.c.).

3.4. Pie datora atrasties ar pārtikas produktiem (limonādi, saldējumu, čipsiem u.c.).
3.5. Pie datora atrasties mitrās drēbēs un ar mitrām rokām.

3.6. Saglabāt informāciju uz datora desktopa (darba virsmas) mainīt datora konfigurāciju vai uzstādīt programmas bez bibliotekāra piekrišanas.

3.7. Apmeklēt vardarbīga un neētiska satura vietnes internetā.

3.8. Spēlēt vardarbīga satura datorspēles.

3.9. Pie datora vienlaicīgi atrasties vairāk kā 2 lietotājiem.

 

4. Ierobežojumi


4.1. Izdrukas drīkst veikt tikai ar bibliotēkas darbinieka atļauju.

4.2. Datoru izmantošanas galvenais mērķis ir informācijas meklēšana nevis datorspēles.

4.3. Ikviens telpas, inventāra, datu un programmatūras lietotāja izraisītais bojājums ir jākompensē pašam lietotājam.

4.4. Datoru administratoram ir tiesības jebkurā brīdī palūgt atbrīvot darba vietu, lai veiktu datora tehnisko pārbaudi.

4.5. Lietotāja informācija mapē My Documents tiks saglabāta 10 dienas.

 

5. Preiļu Galvenās bibliotēkas tiesības:

5.1. Bibliotēkas darbiniekam ir tiesības pārlūkot lasītāja darba sesijas laikā izmantotos interneta resursus.

5.2. Par Bibliotēkas interneta izmantošanas noteikumu neievērošanu, Bibliotēkas administrācijai ir tiesības izslēgt lasītāju no Bibliotēkas uz laiku līdz vienam gadam.

5.3. Ja apmeklētāja pārkāpumu dēļ Bibliotēka cietusi finansiālus zaudējumus, Bibliotēkai ir tiesības izslēgt lasītāju no Bibliotēkas, kā arī izvirzīt civilprasību par zaudējumu atlīdzināšanu.                                                  

 

 

Preiļu Galvenās bibliotēkas vadītāja                               S.Brice

 

Uz sākumu

 
Preiļu reģiona bibliotēku kopkatalogs

Registrējies šeit!

Balsošana
Vai Jūs izmantojat Preiļu Galvenās bibliotēkas attālinātos pakalpojumus? ( Izdevumu rezervēšana, grāmatu termiņa pagarināšana, iestāšanās rindā uz grāmatu, informācijas meklēšana e-kopkatalogā, novadpētniecības datubāzē, 3tD-e GRĀMATU bibliotēku)

Ļoti bieži

Bieži

Reti

Ļoti reti

Nav informācijas

Digitālās kolekcijas

Uzdot jautājumu
Vārds Uzvārds:*
E-pasts:*
Ātrās saites